3. kesä, 2019

KAUNIS IRON – ON NIMESI KAUNIS, MUTTA!

Tornionjoessa virtaava vesi on juotavan puhdas.  Sen vesi valuu Suomen ja Ruotsin tuntureilta Perämereen.  Tornionjoen vedessä on tunturipurojen raikkautta, kuten Lapin Kullan oluttehdas mainoksessaan aikanaan totesi.  Muonio-Torniojoen väkevä vesistö on merkittävä ja siitä on ollut aikojen saatossa moneksi.  Vesistö on kalaisa.  Arvokkaimmat kalat ovat harjus merilohi, meritaimen ja siika sekä joen alajuoksulla ympyräsuisiin kuuluva nahkiainen. Tornionjoen lohien perinnöllinen monimuotoisuus on             Kuva: Ojanlahti Ylivojakkalassa     Itämeren lohikannoista korkein.   Vesistöä pitkin on uitettu tervatynnyreitä, puulauttoja ja myöhemmin tukkeja irtouitossa.  Rajajoella ihmisten kanssakäyminen yli joen kautta aikojen on luonut alueelle arvokkaan kulttuurimaiseman ja jopa oman kielen.  Tornionjoki on Euroopan suurin vapaana virtaava joki, jota paikalliset Väyläksi kutsuvat.

 Muonio-Torniojoen vesistön pituus Kilpisjärveltä Perämerelle on noin 500 kilometriä ja putouskorkeus Kilpisjärveltä Perämerelle lähes 500 metriä, eli keskimäärin metrin kilometrillä.  Jokireitti lähtee Kilpisjärveltä Könkämäenona ja jatkaa Karesuvannon yläpuolella Muonionjokena, kun toisen latvahaaran Lätäsenon vesi yhtyy Könkämänenoon.  Könkämäenon latvahaara on noin 90 km ja Muonionjoen pituus on 230 km.  Muonionjoki laskee Kolarissa Lappean kohdalla Ruotsin puolelta virtaavaan Tornionjokeen, joka lähtee Ruotsin puolelta Tornionjärvestä.  Tornionjoen pituus Muonionjoen yhtymäkohdasta Perämereen on 180 km. 

 Tornionjokilaakso on arvokas helmi, jonka hyödyntäminen matkailukohteena on iso mahdollisuus.  Puhtaan luonnon ja vesistössä virtaavan puhtaan veden houkuttelevuus, kalaisuus, kahden maan yhtymäkohta ja omintakeinen kulttuuri, valoisat kesäyöt, selkeät vuodenajat, sekä joen ja Perämeren talvinen jääkansi ovat uniikkeja elementtejä.  Niiden hyödyntämisessä alueen matkailuelinkeinolla on huikeat mahdollisuudet.

 Näitä väkevän vesistön uniikkeja elementtejä on syytä tuoda matkailijoiden tietoisuuteen.  On tärkeää myös vahvistaa alueen asukkaiden tietoisuutta ainutlaatuisen jokihelmen olemassaolosta.  Uutisten mukaan tämän ainutlaatuisen jokihelmen kirkkaus saattaa olla nyt vaarassa.  Toivottavasti todellisuudessa asia ei kuitenkaan näin ole, tai jos suunta on sellainen, on se pikaisesti käännettävä.

 Joka tapauksessa ympäristön kannalta huolestuttavia uutisia on viime aikoina Pajalan rautakaivoksen tilasta julkaistu.  Myös Ruotsin viranomaiset ovat viestineet kaivoksen laiminlyönneistä.  Mikä onkaan todellinen tilanne?  Kaunis Iron ei ole avoin keskustelemaan ongelmista, ei myöskään tiedottamisessaan.  Tämä herättää luonnollisesti huolta.  Kansalaisten tulee saada luottaa valvoviin viranomaisiin.  Nyt näyttää siltä, että luottamus saattaa horjua. Näyttää myös siltä, että tarpeellisiin toimenpiteisiin ei viranomaisten ja kaivosyhtiön taholta ole kuitenkaan ajoissa ryhdytty.  Tällainen asioiden hoito ja avoimen tiedottamisen puute ovat mykyaikana passèe.  Kaunis Iron, on nimesi kaunis, mutta!

 Martti Kankaanranta                       

Yrittäjä, jokivartelainen