7. marras, 2018

TOTTA, SELKEÄÄ, AVOINTA JA VUOROVAIKUTTEISTA

Kuva: Lapland-Materialbank, kuvaaja Anna Muotkka

Nykyään niin yritykset kuin kunnat ymmärtävät tiedottamisen yhä tärkeämpänä organisaation menestymisen kannalta.  Onnistunut tiedottaminen on kuitenkin haastavaa.  Viestinnän professorin, Osmo A. Wiion (1928 – 2013) teesit, joiden mukaan muun muassa, - tiedottaminen epäonnistuu aina, paitsi sattumalta, - jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa, - on aina joku, joka tietää sinua paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut, - joukkoviestinnässä ei ole tärkeää se, miten asiat ovat, vaan se, miten ne näyttävät olevan. 

Edellä mainituissa teeseissä näyttäisivät olevan jotain älyttömän totta, tuttua ja tähän päivään sopivaa, vaikka tiedottamisen kenttä on professorin ajoista todella muuttunut.  Se on nykyisin enemmän vuorovaikutteista, siihen osallistuvat kaikki ja se haastaa todellakin ymmärtämään muutoksen. Meidän on täysin mahdollista elää niin, että kuulemme vain mielipiteitä, jotka vahvistavat omiamme, eli voimme elää joukolla kuplissa!  Sosiaalisen median maailmassa on helppo elää näin, ja sitä digitoimijoiden kautta myös ruokitaan, valitettavasti.

Kun tarkastellaan kaupungin/kunnan viestintää, tulee mieleen sen tärkeys, ja samalla sen haastavuus. Sisäisen viestinnän lisäksi kunnan on hallittava mediaviestintä.  Kunnan elinvoima ja julkinen keskustelu kietoutuvat yhteen. Elinvoiman edistäminen ja elinvoimajohtaminen tarvitsevat tehokkuutensa tueksi suuren yleisön tietoisuutta ja koko kuntayhteisön sitoutumisen yhteisiin kehityshankkeisiin. Julkinen keskustelu muovaa mielikuvia kunnasta ja sen vireydentilasta. Puhuttelevat kotisivut, sosiaalinen media ja muu julkinen media ovat asioita, joihin on syytä panostaa ja ne hallita.   

Elinkeinopolitiikka ja muotisana elinvoima ovat kunnan- tai kaupunginjohtajan vetovastuulla. Näin varmistetaan, että elinvoima otetaan huomioon kaikessa mitä tehdään, se tulee nähdä kuntajohtamisen perustehtävänä.  Siitä viestiminen on nimenomaan kunnan tehtävä, toisin sanoen sitä johdetaan teoilla ja viestinnällä. Viestinnän tulee olla oikeasisältöistä, siis totta, selkeää, avointa ja vuoropuhelua herättävää. 

Kävin viime viikolla keskustelua eräässä kemiläisessä yrityksessä kehittämisestä ja kasvusta.  Yrittäjä totesi, että suurin kasvun este on tänä päivänä työvoiman saatavuus,             ” jos olisit tuonut mukanasi 15 – 20 työhön kykenevää henkilöä, olisin heti ne rekrytoinut”.  Niin yritysten kuin kuntien tulee viestiä työyhteisönsä hyvyydestä, nostaa profiiliaan ja markkinoida osaamistaan, koska osaavista työntekijöistä kilpaillaan yhä kovemmin.

Martti Kankaanranta                                                                                             

Yrityspalvelu Kankaanranta Tmi, Tornion Yrittäjät ry:n puheenjohtaja