21. kesä, 2018

800 000–1 600 000 MUUTOSLUPAUSTA VAIKUTTAA – MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI

Uusi teknoligia on vaikuttanut ja tulee lisääntyvässä määrin vaikuttamaan työntekoon. Kuva: Lapin materiaalipankki/Studio Artica.

Torniossa viime viikolla Lapin liiton pitämä tilaisuus maakunta- ja soteuudistuksesta avasi, tai oikeastaan raotti, osallistujille niitä haasteita, jotka uudistukseen kohdistuvat.  Osuva kuvaus heitettiin yleisön joukosta ilmaan ja valmistelua kuvattiin näin; juna kulkee ja kiskoja rakennetaan koko ajan siinä edessä junan edetessä. Elinkeinopolitiikka, yrittäjyyden kehittäminen, julkiset hankinnat, tukijärjestelmien selkeyttäminen, erilaiset kulttuurit, kansainvälinen yhteistyö, tiedon liikkuminen ja palveluiden saavutettavuus, tulevan maakunnan hallinnolliset rakenteet ja moni muu tärkeä asia tuli esiin Tornion kaupungintalolla. 

Maakunta- ja soteuudistus ovat töiden organisoimisen kannalta todella haastavia.  Uutta ajattelua ja johtajuutta tarvitaan tässä työelämän rajussa muutoksessa, jotta rahat riittävät. Avainasemassa tässä uudistuksessa ovat nuoret niin työntekijöinä kuin yrittäjinä, nuoret, jotka ovat oivaltaneet uuden teknologian tuomat uudistusvaatimukset organisaatioihin ja uudenlaisen yhteistyön tarpeen.  Koska julkisen sektorin toimintaa ohjaa byrokratia ja kova legitimiteettivaatimus, paineet kohdistuvat julkiseen sektoriin, sen mitoitukseen, sen uudistamiseen.  Yksityisellä puolella on muutosta käyty läpi, rakennemuutos on pitkällä.  Kun mietitään uudistuksen vaatimusta julkisen ja yksityisen sektorin työnjaosta on tämä huomioitava.

 Julkisen ja yksityisen työnjakoa, sekä muutosta pohti nobelisti Bengt Holmström mielenkiintoisesti viime syksynä eduskunnassa pitämässään puheessa.  Hänen mukaansa tarkastelukulma ongelmille, että julkinen sektori on tehoton ja vain siksi yksityissektori on otettava kuvaan mukaan, on lähtökohtaisesti väärä. Organisaatioteoria, jonka mukaan byrokratia on ensisijaisesti ratkaisu vaikeisiin ongelmiin, joihin yksityissektori ei löydä hyviä ratkaisuja, pätee.  Ihmiset organisoituvat järkevällä tavalla, mutta muutoksessa ”järjestelmä tulee tyhmäksi”.  Paineet kohdistuvat julkiseen sektoriin.  Suuria uudistusvaatimuksia tuo mm. teknologian huima eteenpäin meneminen.  Julkista ja yksityistä ei voi oikeastaan verrata, koska ne toimivat eri säännöillä. 

 Yksityisen sektorin organisoitumisen ja tehokkuuden mallia ei voi siirtää sellaisenaan julkiselle sektorille. Julkinen sektori ei siis ole tehoton eikä sen ole tarkoitus olla tehokas, vaikka on kallis pyörittää. Toisaalta julkisen ei pidä ryhtyä sellaiseen, jonka yksityinen sektori hoitaa.  Markkinatalouden tärkein piirre on antaa vaihtoehtoja ja seurauksena on kilpailu.  Kun on vaihtoehtoja se pitää kurissa – vaihtoehdot punnitaan – vaihtoehto on paras oikeus, joka ihmiselle voidaan antaa, heillä on exit.  Investoija on taas kiinni investoinnissaan - ei pääse pois. Se, miten yritykset organisoituvat on tärkeä tekijä.  Informaation käsittely on se ongelma, joka ratkaistuna vaikuttaa kilpailuun ja joka viime kädessä määrää tehokkuuden.

 Uudistus tulee tehdä niin, ettei sitä juurikaan nyt kuntien ja kuntaliittojen palveluja käyttävät huomaa siirtyessään käyttämään maakunnan palveluja totesi Lapin liiton muutosjohtaja Marja Perälä.  Jotenkin näinhän se pitäisi mennä.  Palvelut säilyisivät myös lähellä.  Valinnanvapaudessa ja julkisen/yksityisen sektorin uudistuvassa työnjaossa tämä kyllä näkyy.

Muuttakaa kukin osaltaan 20 asiaa ja katsokaa vuoden päästä kuinka on onnistunut haastoi päivän juontaja Jukka Hakola osallistujat tilaisuuden lopussa. Jos muuttaisimme asioita työelämässä, hyödyntäisimme uutta teknologiaa ja lisäisimme verkostoja, hyödyntäisimme toisten osaamista niin, että työmme tehostuu, tai muuttaisimme elämäntapoja siihen suuntaan, että tarvitsisimme tulevaisuudessa todennäköisesti vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluja, voimme kaikki vaikuttaa siihen, että meille syntyy uusi, menestyvä Lappi.  Kohtuudella riittäisi kymmenenkin muutosta, kirjataan ne ja seurataan!  Lappilaisten 800 000 – 1 600 000 muutoslupausta vaikuttaa varmasti.  Kokeilkaa!

 Martti Kankaanranta