4. kesä, 2018

VASTUULLINEN YRITYSKAUPPA SIIVITTÄÄ NIIN MYYJÄN, YRITYKSEN KUIN OSTAJAN TULEVAISUUTTA

Yrityskauppa on pienten ja keskisuurten yritysten kaupassa sekä myyjälle, että ostajalle sekä heidän tulevaisuudelleen merkittävä asia, monesti myös ainutkertainen.  Yrityskaupan tekopäätöksen ja kaupan toteutumisen välillä aika on useimmiten pitkä, jopa useita vuosia kestävä. Yrityskauppa on iso ja tärkeä hanke, johon pitää varata riittävästi aikaa.  Yrityskauppa ei siis tehdä ”huomenna”. Siksi yrityksen myyjän on myyntipäätöksen tekemisen jälkeen syytä miettiä sitä mahdollista realistista ajankohtaa, jolloin kauppa voisi syntyä.  Potentiaalisten ostajakandidaattien miettiminen ja keskustelu muiden yrittäjien kanssa, ainakin lähialueella, olisi hyvä tehdä.

Ennen kuin yrityksen myyntiaikeet julkaistaan tulee omistajanvaihdosta valmistella jo pitkälle.  Yrityksen taloutta ja toimintaa on syytä käydä tarkkaan läpi ja dokumentoida taloudelliset ja toiminnalliset asiakokonaisuudet.  Yrityskaupan arvonmääritys perusteluineen on myös syytä olla valmiina ennen julkistamista. 

Yrityskaupan rahoitus on ratkaisevassa roolissa.  Harvoin yrityskauppaa tehdään ilman pankkien ja/tai Finnveran rahoitusta. Ostajan kannalta kauppahinnan takaisinmakuaika on merkittävässä roolissa.  Rahoittajan kannalta 3-6 vuoden takaisinmaksuaika on vielä loppupäässäkin kohtuullinen, mutta tästäkin ylittyvä takaisinmaksuaika alkaa olla ulkopuolisen rahoituksen kannalta haasteellinen. Pankit pitävät kassavirtaa tärkeänä perusteena yrityksestä maksettavalle hinnalle.

Kun esityö on tehty hyvin, tarvitsee vain löytää ammatillisesti ja taloudellisesti sopiva ostaja.  Sellaisen löytäminen ei ole useinkaan helppo tehtävä.  Kun ostajakandidaattien hakemista on valmisteltu, ovat suorat yhteydenotot hyvä, kohdennettu tapa, selvittää ostohalukkuus.  Mikäli suorilla kontakteilla ei synny tulosta, on ratkaistava yrityksen markkinointitapa ja –välineet. Nämäkin on hyvä miettiä ja päättää jo valmisteluvaiheessa.

Yrityksen arvonmääritys voidaan laskea esimerkiksi kolmen tai neljän vuoden käyttökatteiden keskiarvona, joka diskontataan kolmen/neljän vuoden malleissa nykyhetkeen ja korkokantana käytetään tänä päivänä 4-5-prosenttia.  Yrityskaupan  valmistelussa on hyvä käydä läpi myös myytävän yrityksen toiminnan tarkempaa sisältöä, ja on punnittava sekä myyjän että ostajan kannalta osake-/yhtiöosuuskaupan tai liiketoimintakaupan vaikutukset.  Kun yrityksen ostaja ostaa tulevaisuutta on hyvä tuoda esiin myös yrityksen kehitys- ja toiminnan laajentamismahdollisuudet. 

Vaihtoehdoissa, osake-/yhtiöosuuskauppa tai liiketoimintakauppa, käydään kauppaneuvotteluissa läpi punniten myyjän ja ostajan intressejä sekä kaupan jälkeisiä veroseuraamuksia. Osake-/yhtiöosuuskaupassa myyjänä on yrityksestä luopuva yrittäjä/yrittäjät ja ostaja toimintaa jatkava yrittäjä.  Liiketoimintakaupassa myyjänä on yritys, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö ja kaupasta saatava tulo on yhtiön/yhtymän tuloa. Kaupan veroseuraamukset ovat kauppatavasta riippuen myyjän kannalta hyvinkin erilaiset, samoin ostajan kannalta esimerkiksi tulevien vuosien poistopohjan kannalta.

Hissipuhe, joka on iskevä, kompakti ja positiivisen mielikuvan herättävä esitys yrityksestäsi, on syytä valmistella erinomaisena lähestymistapana siitä, miten yritystä tulee tuoda esiin ja markkinoida.  Mikäli tämäntapainen lähestyminen yrityksen omistajanvaihdokseen tehdään, tulee se luonnollisesti lähtemään yrityksen todellisista tiedoista ja personoitua kaupan kohteena olevaan yritykseen ja siitä luopuvaan yrittäjään.

 Martti Kankaanranta