12. tammi, 2018

Tulevaisuudessa ei rekrytoida puskasta – kontaktit ratkaisevat!

Tulevaisuus tuo perustutkintokoulutuksen opiskelijoille, mutta myös elinikäisen oppimisen harjoittajille isoja haasteita. Tieto- ja viestintäteknologian laajeneva hyödyntäminen ja globalisaation eteneminen muuttavat työtä ja työmarkkinoita.  Toisaalta uudet nousevat arvot, eettisyys, ympäristöystävällisyys, ja jopa terveellisyys vaikuttavat siihen, että myös lähialueet ja paikallisuus korostuvat.  Ammatteja katoaa ja uusia syntyy. Yksinyrittäjien määrä kasvaa, samoin yrittäjien verkostot merkitsevät yhä enemmän.  Työtä tehdään yhä useammin omaehtoisesti toimeksiantosuhteessa, mutta omaehtoisesti myös organisaatioissa. Tiimityö erilaisten projektien läpiviemiseksi on tätä päivää ja kasvaa. 

 Jotta tässä kehityksessä pysyy mukana on tärkeää opiskella, oppimisen tarve ei lopu koskaan, mutta yhtä tärkeää on verkostoitua, olla utelias ottamaan kontakteja, ja mennä jopa mukavuusalueen ulkopuolelle.  Erilaisista yritystapahtumista saa olla kiinnostunut.  Tuuriakin saa olla. Tuuri on useimmiten aktiivisuuden ja ahkeruuden hyvä kaveri, ja aktiivisuus herättää tajuamaan ympäristössä tapahtuvan muutoksen ja valmiuden varautua siihen. 

 Pelkomerkit ovat ilmassa, mikäli et ota huomioon työelämässä ja yritystoiminnassa tapahtuvaa muutosta.  Yhteiskunta kehittyy, mikä selittää tarpeen erilaisten maailmojen yhteiselolle. Yhteiskunnassa on epävarmuutta ja arvaamattomuutta.  Oman elämän hallinta on siirtynyt enemmän yksilön vastuulle ja sitä kautta on syntynyt tarve monien mahdollisuuksien ja uuden todellisuuden löytämiselle. Verkostot, ts. oikeat kontaktit ovat kullan arvoisia. Myös yrittäjyyden rooli on korostunut yksilöiden tapana työllistää itsensä, se on varteenotettava uravaihtoehto.  Mikäli ajatuksesi on edellä mainituissa asioissa täysin tai kovasti toisenlainen, saatat lähteä takamatkalta verrattuna sellaiseen henkilöön, joka edellä mainitun oivaltanut ja toimii.

Yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatuksellista ajattelua tukemalla voidaan kasvaa kohti oma-aloitteisuutta, laatuajattelua, sekä vastuun ja velvollisuuden tuntoa. Yrittäjyyskasvatus tulee olla yhtenä keskeisenä perustana koulujen opetussuunnitelmissa ja kuntien strategioissa, jotta nuoret saavat mielekästä työtä, yritykset osaavia tekijöitä ja verkostomainen toimintatapa tulisi tutummaksi. Kuinka sitten tämä työssä ja yritys-toiminnassa tapahtuva muutos on huomioitu Lapin kouluissa?  Kirimistä tässä kyllä on!

Yrittäminen edellyttää verkostoitumista, ja varsinkaan havitelluille työpaikoille ei rekrytoida puskasta, vaan oikeat kontaktit ratkaisevat.  Yrittäjä! Opiskelija! Hyvä tapa verkostoitua alueen yritysten kanssa on liittyä paikalliseen yrittäjäyhdistykseen.  Sellainen on joka Lapin kunnassa.  On aika paljon syitä rakastua yrittäjiin – ainakin 62.

 Martti Kankaanranta

Yrityspalvelu Kankaanranta Tmi

Tornion Yrittäjien puheenjohtaja