23. marras, 2017

Yrittäjien ja kuntien yhteistyöstä hankintojen laadun kehittämisessä

Lapin Yrittäjien Y-Vinkkelissä

Suomen Yrittäjät haluaa lisää yrittäjien ja kuntien välistä yhteistyötä hankintojen saamiseksi enenevässä määrin mikro- ja pk-yrityksille. Tätä tarkoitusta varten Yrittäjät on luonut hankinta-asiamiesmallin. Hankinta-asiamies toimii julkisista hankinnoista kiinnostuneiden yrittäjien ja kuntien sekä muiden julkisia hankintoja tekevien organisaatioiden välimaastossa. Asiamies neuvoo yrittäjiä sekä tarvittaessa julkisia hankintoja tekeviä viranomaisia ja järjestää hankintakoulutusta ja hankintaan liittyviä keskustelutilaisuuksia kuntien ja yrittäjien välillä. Www.hankinta-asiamies.fi –sivusto tarjoaa palvelualustan hankintayksiköiden tarjouspyyntöjen jakeluun vahtipalvelun avulla. Tämä on myös hankintayksiköiden etu, koska silloin ne saavat enemmän tarjouksia laajemmalta yritysjoukolta ja kilpailu tehostuu.

Lue lisää! http://bit.ly/2B5busX