16. syys, 2017

YRITTÄJIEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖ ON VÄLTTÄMÄTTÖMYYS

Lapin kuntien julkiset hankinnat merkitsevät paljon Lapin koko taloudelle, niin kuntien kuin yritysten taloudelle. Julkisissa hankinnoissa liikkuu rahaa, jonka soisi yhä useammin jäävän paikallisille yrityksille tai omaan maakuntaan - ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä, koska hankintalaki ja sen henki edellyttää kilpailussa tasapuolisuutta. Kun kunnat tekevät hankintoja kotikuntansa tai –maakuntansa yrityksiltä, on kuntien saatava samanaikaisesti laatua ja kokonaisedullisuutta.  Mikä on sitten Lapin yksityisen ja julkisen sektorin toimien tila julkisissa hankinnoissa? Mitkä ovat tulevat tavoitteet, kun rakenteet muuttuvat maakuntauudistuksen vaikutuksesta tai asiakkaat saavat lisää valinnanvapautta esimerkiksi saamansa palvelusetelin mahdollistamana. Yrittäjien ja kuntien välinen yhteistyö on avainasemassa. Tässä yhteydessä kaikki ideat, ehdotukset, mielipiteet ja ajatukset ovat tervetulleita.

Uuden, tammikuussa 2017 voimaan astuneen hankintalain mukaan kunnan hankintatoimi saa toimia pienhankinnoissa entistä vapaammin, samoin kansallisten hankintojen sääntelyä on purettu huomattavasti.  Näin kunnan hankintatoimella on paremmat eväät ottaa huomioon paikalliset yritykset ja näin helpottaa pienempien yritysten mukaanpääsyä julkisiin hankintoihin monella tavalla. Yksi tavoista, jota uusi laki edellyttää, on tarjoajille suunnattu neuvonta.  Yrittäjien ja kuntien hankinta-yhteistyöhön tiivistämisellä päästään toteuttamaan lain tätäkin tavoitetta.

Lapin Yrittäjät tarjoaa syksyn aikana neuvonta- ja ohjauspalvelua yrityksille sekä kuntien hankintayksiköille julkisiin hankintoihin liittyen. Palvelun tavoitteena on edistää yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisen sektorin hankintoihin Lapissa. Neuvontapalvelu toimii esiselvityksenä Lapin hankinta-asiamiesmallin luomisessa ( www.hankinta-asiamies.fi ). Toimintamuotona on mm. järjestää kokouksia, työpajoja, seminaareja, sekä toimia yhteistyössä kuntien kanssa hankintojen julkisena keskustelufoorumina.    

Yrittäjien ja kuntien hankintayhteistyön tiivistämisen tarkoitus on edistää seuraavia tavoitteita: - lisätä julkisten hankintojen tarjoajien määrää, - edistää tarjoajien taitojen kehittämistä tarjouskilpailuissa ja tarjousten muotoilussa, - edistää hankintayksiköiden toimintaa niin, että niillä on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja parantaa hankintaprosesseja, - luoda kohtaamispaikkoja markkinoiden toimijoiden väliselle vuoropuhelulle, sekä - edistää julkisten hankintojen kehittämistä yritysten ja yleisen edun hyväksi.  Uuden kunnan idea toteutuu, kun elinkeinopolitiikka on nostettu päätöksenteon keskiöön.  Elinkeinopolitiikan yksi osa-alue on osaava ja uuden lain hengessä toimiva hankintatoimi, sekä yrittäjien hankintaosaaminen ja aktiivisuus.

Martti Kankaanranta