18. huhti, 2017

KOULUT SUUNTAAVAT LÄHIALUEILLE

(Kuva: Lapin materiaalipankki, Simo Vilhunen)   Ammattiopisto Lappia ja Lapin ammattikorkeakoulu tekevät kansainvälistä yhteistyötä opiskelijoiden työharjoittelupaikkojen löytämiseksi ulkomailta. Yleensä kansainväliset harjoittelupaikat löytyvät Euroopasta. Nyt mielenkiintoa lähialueisiin lisätään. Koulut ovat tähän pohjoisten alueiden mahdollisuuksiin ja erinomaisuuksiin heränneet ja lähteneet nyt voimallisemmin edistämään rajat ylittävää lähialue-yhteistyötä.  Suomalaisten opiskelijoiden työharjoittelupaikkojen saaminen Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta on nyt vahvemmin agendalla, kuin aikaisemmin. Työharjoittelupaikkoja tarjoavien yritysten ja julkisen tahon organisaatioiden kannalta on tärkeää, että oppilaitokset tekevät työharjoittelukäytännön, koulun, opiskelijan ja yrityksen vastuut ja velvoitteet, mahdollisimman selkeäksi. 

 Täällä pohjoisessa rajan tuntumassa olemme monestakin syystä ”pelipaikalla”. Lapilla on maarajaa 1 500 kilometriä kolmen maan kanssa. Jo tässä lähialueella vilkas rajat ylittävä opiskelija- ja työharjoitteluvaihto edistää kaikenlaista yhteistyötä pohjoisilla alueilla pitemmän päälle varmasti, ja luo nuorten uskoa pohjoisen tulevaisuuteen.  Ei täältä etelään tarvitse lähteä.  Pohjoiskalotin alueella tapahtuva vilkas työharjoitteluvaihto lisää täällä on tulevaisuus -ajattelua nuorison keskuudessa.

 Rajat ylittävä työharjoitteluvaihto Suomesta Ruotsiin ja Norjaan, sekä ko. maista Suomeen on monenlaisen yhteistyön onnistumisen kannalta jopa avainkysymys.  Myös ruotsalaisten ja norjalaisten koulujen ja opiskelijoiden samoin kuin yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden mielenkiinto työharjoitteluvaihtoon lähialueille on herätettävä.  Ensikokemukseni perusteella ainakin Ruotsin Tornionlaaksossa, Kalix`ssa, Bodenissa ja Luulajassa koulutusyhteistyö ja opiskelijoiden työharjoitteluvaihto kiinnostaa.  Oiva avaus tänä vuonna on Pajalan Lestadiusskolan Lappland Gymnasium`n (ammatillinen lukio) työharjoittelukontaktit opiskelijoilleen Vaasan seudulle.

 Pohjois-Suomen, -Ruotsin, -Norjan ja Luoteis-Venäjän alueellisten työvoimahallintojen yhteishanke Barentsin työmarkkinat kartoitti taannoin alueen työmarkkinoita ja koulutustarjonnan, haki eroja ja yhtäläisyyksiä eri ammattitutkintojen vastaavuuksista.  Visio tulevaisuuteen oli, että Barentsin alueelle rakennetaan asteittain yhteiset työmarkkinat.  Loppuraportissa kehotettiin alueen eri organisaatioita lisäämään rajat ylittävää yhteistyötä, yrittäjiä ylläpitämään valmiuksia alueella tapahtuviin investointeihin osallistumisessa ja toisaalta valmistautumiseen 40-lukulaisten eläkkeelle lähtemiseen ja sen aiheuttamiin haasteisiin osaavan työvoiman saamiseksi alueen yrityksiin ja muihin työyhteisöihin. Kuinkas on sitten käynyt?  Yhteistyö on jäänyt vähälle ja monella paikkakunnalla pohjoisilla alueilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Näen tässä koulutusyhteistyössä ja työharjoitteluvaihdossa sukulaisuutta ja yhtäläisyyksiä hankkeen tavoitteisiin, ja mahdollisuuksia parantaa osaavan työvoiman saantia alueella.

 Aina välillä esiintyy mielipiteitä, että joku yksittäinen sektori tai ohjelma voisi muuttaa kaiken.  Yleensä nämä ajatukset ovat kovin yksipuolisia.  Kansainvälistyminen on oppiprosessi.  Kehitystä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, ei yksittäisinä hankkeina ja ohjelmina.  Tämä nyt viriämässä oleva rajat ylittävä koulutus- ja työharjoittelu-yhteistyö on onnistuessaan merkittävä yhteistyöhanke myös pohjoisen alueiden kehityksen kannalta laajemminkin.

 Martti Kankaanranta